neolithic

adj -a neolithi, -a enzi ya mawe. ~ man n mtu wa neolithi/enzi ya mawe.