negotiate

vt 1 ~ with somebody jadiliana na mtu, fanya shauri ili kuafikiana. 2 (of money) badili kwa fedha. 3 ~ something (with somebody) patana (juu ya). 4 pita. negotiable adj 1 -a kuweza kujadiliwa that dispute is negotiable ule ugomvi waweza kujadiliwa. 2 -a kubadilishika the cheque is not negotiable cheki haibadilishiki. 3 (of road etc) -a kupitika the bridge is negotiable daraja linapitika. negotiator n mpatanishi.