natty

adj (colloq) 1 nadhifu, safi, malidadi. 2 -epesi, -stadi. nattily adv.