narcotic

adj -a dawa ya kutia usingizi. n dawa ya kulevya. narcosis n (med) usingizi (wa dawa).