myself

pron mimi mwenyewe, nafsi yangu I live by ~ naishi (mimi) mwenyewe. I hurt ~ nilijiumiza (mwenyewe).