much

adj -ingi, tele ~ time wakati mwingi ~ pain maumivu mengi. how ~ (is it)? bei gani? kiasi gani; idadi gani? be up to ~ -wa na thamani/maana ~ trouble matatizo mengi. not ~ of a si zuri, si -a haja. make ~ of elewa; tia maanani; kuza. think ~ of penda, heshimu. this/that ~ kiasi hiki (kidogo). ~as ingawa. ~ the same vilevile. (with)/without so ~ as (na)/bila hata adv sana, mno it is too ~ (costly) ghali sana ~ too dear ghali sana/mno. ~ more zaidi sana. be too ~ for zidi nguvu, shinda, lemea. ~ to somebody's surprise kwa mshangao.~ more/less seuze; sembuse ~ as I hate it, I must... ingawa nachukia, sina budi I thought as ~ nilifikiri hivyo it is as ~ (as) saying ni kama kusema. as ~ bali kile kile; hivyo so ~ kubwa mno/ sana so ~ so that kwa kiasi kikubwa kwamba not so ~ X as Y y kuliko x. muchness n (only in colloq phrase) ~ of a ~ness karibu sawasawa, hakuna tofauti.