morbid

adj 1 -gonjwa, -enye kuugua. 2 (of the mind) chafu; -enye kuwaza mambo ya kutisha au mambo ya kuchukiza. morbidity n. morbidness n. morbidly adv.