moot

adj (only in) a ~ point/ question -nayohitaji kujadiliwa; -a kinadharia, -sio na maana kiutendaji/ -kuigiza ~ court mahakama bandia. vt leta kwa majadiliano.