moil

vi (only in) toil and ~ fanya/chapa kazi kwa bidii.