model

vt,vi 1 ~ (in) finyanga, fanyiza (umba) kwa kufuata mfano; fanya mfano. 2 onyesha mtindo. 3 ~ oneself on/upon somebody fuata mfano wa mtu mwingine, iga mtu mwingine. modeller n mfinyanzi. modelling n ufinyanzi; uonyeshaji mitindo.