mobilize

vt,vi andaa watu kufanya jambo, hamasisha. mobilization n.