mix

vt,vi 1 changanya ~ work with pleasure changanya kazi na starehe. 2 ~ (with) (of persons) ishi pamoja katika jamii/jumuiya) he doesn't ~ well haelewani na watu. 3 ~ something/somebody up (with something/somebody) vuruga, boronga; kosea (kwa kufananisha) dont ~ me up with my brother usinifananishe na kaka yangu. be/get ~ed up in/with something ingizwa/ jihusisha na shughuli fulani don't get ~ed up in this business usijiingize katika shughuli hii. mix-up n hali ya kutatanisha. ~ed -up adj -enye kuchanganyikiwa. n mchanganyo, mchanganyiko; mseto. mixed adj -enye mchanganyiko a ~ school shule ya mchanganyiko (wavulana na wasichana). have ~ed feelings (about something) wa na shaka/ wasiwasi juu ya mtu/kitu. ~ed blessing n kitu chenye faida na hasara/uzuri na ubaya. ~ed farming n ukulima wa mchanganyiko/mseto. ~ed grill n nyama mchanganyiko iliyobanikwa. ~ed marriage n ndoa ya watu wasiokuwa na rangi/dini moja. mixed metaphor n sitiari mchanganyiko. mixer n 1 mchanganyaji; kichanganyi. 2 (colloq) a good/bad ~er n mtu aishiye vizuri/vibaya na watu. mixture n mchanganyo; mchanganyiko; (medical) dawa (ya kunywa) a cough ~ture dawa ya kikohozi. the ~ture as before (colloq) utaratibu ule ule (kama ilivyokuwa hapo nyuma).