misname

vt (usu possive) taja kwa jina lisilo lake.