misjudge

vt,vi pitisha uamuzi/kadiria vibaya; elewa/ fikiria vibaya.