misdeal

vt,vi (of playing cards) gawa vibaya. n mgawanyo mbaya (wa karata).