misconstrue

vt elewa vibaya. mis- construction n welewa/fasili mbaya.