misconceive

vt,vi 1 elewa vibaya. 2 ~ of elewa jambo visivyo. misconception n.