miscellaneous

adj 1 anuwai. 2 (of person) mtu mwenye sifa/tabia anuwai/kadha/tafauti-tafauti. miscellany n mchanganyiko wa vitu vya namna mbalimbali. miscellanea n mchanganyiko wa maandishi.