miscarry

vt 1 (of plans, etc) -tofaulu, tokea vibaya, haribika, enda kombo the plan miscarried mpango haukufaulu/haukufanikiwa. 2 (of letters etc) kosa kufikishwa/kufika the letter miscarried barua haikufika. 3 (of a woman) haribu mimba. miscarriage n 1 kuharibika mimba. 2 miscarring of justice n upotoshaji wa haki. 3 kutowasilisha, kutofika mahala utakiwapo.