minor

adj 1 -dogo, -a chini, hafifu ~ breach uvunjaji mdogo. 2 (mus) in a ~ key (fig) kwa huzuni, kwa kusononeka. n (leg) mtoto mwenye umri chini ya miaka kumi na nane. minority n 1 (leg) utoto. 2 wachache, walio wachache. be in a ~ity -wa wachache; -wa na wafuasi wachache I'm in a ~ity of one niko peke yangu. ~ity government n serikali ambayo ina chini ya nusu ya nafasi za wabunge. ~ity programme n (TV, radio) kipindi kwa ajili ya wachache. ~ity judgement n hukumu ya wachache.