mild

adj 1 -pole; -dogo; laini ~ attack of fever homa kidogo. 2 (of food, drink, tobacco) sio kali. 3 ~ steel n chuma cha pua (kinachopindika bila kukatika). mildly adv kwa upole. to put it ~ly bila kutia chumvi.