migrate

vi ~ (from/to) hama, hajiri; hamia. migration n kuhama, uhamiaji; wahamaji (kwa pamoja). migratory adj -enye tabia ya kuhama. migrant n mhamiaji adj -hamaji. migrant labour n wafanyakazi wahamaji.