meticulous

adj -angalifu sana katika mambo madogo madogo; -angalifu na sahihi. meticulously adv. meticulousness n uangalifu sana (katika mambo madogo).