mention

vt taja nena. not to ~; without ~ing licha ya it was expressly ~ed ilitajwa wazi. don't ~ it si kitu, haidhuru. n kutaja she made no ~ of your coming hakutaja lolote kuhusu kuja kwako. honourable ~ n tuzo la sifa (ya mwanafunzi katika mtihani). mentioned adj.