mend

vt,vi 1 rekebisha, fanyiza ~ the clothes tengeneza nguo ~ matters rekebisha mambo. 2 ongoka. its never too late to ~ bado kuna muda wa kujiongoa. 3 pona, pata ashekali my leg is ~ing well mguu wangu unapona vizuri. 4 ongeza ~ the fire chochea moto ~ one's pace ongeza mwendo. on the ~ -enye kupata nafuu/ahueni. mender n mtengenezaji. mending n utengenezaji.