meliorate

vt,vi rekebisha, (kuwa zuri zaidi). melioration n.