matey

adj ~(with) (colloq) changamfu, rafiki; zoeana na (to) get ~ with somebody fanya urafiki na mwingine.