many

adj,n 1 -ingi, maridhawa, tele; kadha wa kadha. a great/good ~ kadha wa kadha; -ingi sana. one too ~ zaidi, -ingi kuliko inavyotakiwa/ inayostahili. have one too ~ (colloq) lewa kidogo. be one too ~ for shinda (kwa werevu), weza. the ~ umma, kaumu. 2 ~ a (used with sing n rather liter, usu replaced by ~ and pl n) -ingi ~ a man watu wengi. ~ sided adj -enye pande nyingi; (fig) -enye uwezo/vipengele vya aina nyingi.