malinger

vi jisingizia kuugua, tega (kwa visingizio). malingerer n mtegaji.