maintain

vt 1 dumisha, endeleza ~order dumisha amani ~ friendship dumisha urafiki. ~ an open mind on something wa tayari kusikiliza, kuzingatia maoni ya wengine. 2 (support) lisha, kimu, gharimia. 3 (assert) shikilia, sema, sisitiza; thibitisha. 4 tunza ~ roads tunza/ fanyia matengenezo barabara. 5 hifadhi, linda. maintainable adj.