magnify

vt 1 kuza. 2 tia chumvi. 3 tukuza, adhimisha, sifu, kuza. magnifier n kiookuzi. magnification n ukuzaji, uadhimishaji.