macerate

vt lainisha (kwa kulowesha majini), dhoofisha kuwa laini. maceration n.