lurid

adj 1 -a rangi za kuwaka. 2 (fig) -a kutisha, -a kuogofya. luridly adv. luridness n.