luminary

n 1 jua, mwezi, nyota, kitu kingaacho angani. 2 (fig) mtu mashuhuri (kwa usomi au maadili yake).