luck

n 1 bahati, nasibu, sudi. as ~ would have it kwa bahati mbaya/ nzuri. bad ~ n bahati mbaya, shari, kisirani, nuksi. bad~ pole! bahati Mbaya! out of ~ -enye bahati mbaya better ~ next time bahati njema safari ijayo good ~ kisimati he is in ~ ana bahati nzuri; anapendelewa, ameneemeka good ~ (to you) nakutakia mafanikio/kila la kheri it's just my ~ nina mkosi/nuksi. be down on one's ~ (colloq) -wa na bahati mbaya, -wa na matatizo, -wa na nuksi try one's ~ bahatisha worse ~ kwa bahati mbaya. luckless adj -enye kisirani. lucky adj -enye bahati, -a bahati njema, -a heri. be ~y wa na bahati nzuri, bahatika he 's a ~y dog! ana bahati njema! how ~y bahati nzuri. luckily adv.