logistics

n (mil.) utaratibu wa ugavi na usafirishaji wa watu na vitu.