loan

n 1 mkopo, karadha take a ~ kopa. 2 kukopesha; kukopa; kuazima have something on ~ (from somebody) azima kitu, chukua kitu kwa mkopo. collection n picha n.k. zilizoazimwa (kwa maonyesho). ~ office n ofisi ya mkopo/karadha. ~ word n neno la mkopo. vt (of money) kopesha; azima.