lion

n 1 simba. a ~ in the way pinga-mizi. the ~'s share fungu kubwa kabisa put one's head in the ~'s mouth jihatarisha. ~ hearted adj shujaa. 2 mtu mashuhuri. lioness n simba jike. ~ hunter n 1 mwindaji wa simba. 2 (fig) mtu anayekusanya watu mashuhuri. lionize vt tendea mtu kama mtu mashuhuri, tukuza.