likely

adj kuelekea, -a kufaa, -a kutaka kuwa it is ~ to yaelekea ku they are ~ to lose wanaelekea kushindwa he is not ~ to succeed haelekei kufaulu adv huenda, labda. very/most ~ huenda. as ~ as not haikosi. likelihood n uwezekano, uelekeo (wa jambo kutokea kuwa kweli n.k.) there is small likelihood that he is telling the truth kuna uwezekano mdogo kuwa anasema kweli.