lick

vt 1 ramba. ~ a person's boots ramba miguu, jipendekeza sana. ~ one's lips jiramba kwa uchu. ~ one's wounds jipa nguvu baada ya kushindwa. ~ something off/ ~something up ramba. ~ into shape (fig) funza/tengeneza barabara. ~ the dust (rhet) anguka chini, shindwa kabisa; -fa. 2 (esp waves/flames) gusa gusa, pitia the waves ~ed the banks of the river mawimbi yalipita katika kingo za mto. 3 (colloq) shinda, piga sana, twanga. ~ an opponent shinda mpinzani wako. 4 (sl) piga mbio, enda mbio as hard as one can ~ upesi sana. n 1 kuramba. a ~ and a promise (colloq) kunawanawa/ kusafisha/kuogaoga. 2 (also salt ~) mahali mifugo inapopatia magadi/chumvi. 3 (sl) at a great ~; at full ~ mwendo mkubwa; kwa kasi sana. licking n (colloq) kurambisha; kipigo; ushinde Pan African FC got a ~ing last night timu ya Pan African ilipata kipigo/ilirambishwa mchanga.