libation

n tambiko/sadaka ya kinywaji (mvinyo, maziwa n.k.).