liaise

vi ~ (with/between) (colloq) -wa kiungo kati ya kikundi kimoja na kingine; wakilisha, shirikiana, husiana. liaison n 1 ushirikiano, uhusiano; kiungo. ~ officer n afisa ushirikiano. 2 kufanya mapenzi yasiyo halali.