lethargy

n uchovu, kukosa nguvu, uzito. lethargic adj -zito, -enye usingizi. lethargically adv.