lest

conj 1 ili...si; sijekuwa (kwa hofu) take heed ~ he falls tahadhari asije akaanguka I hurried ~ I be late niliharakisha ili nisichelewe. 2 (after fear) kuwa we were afraid ~ he should get here too late tulihofu kuwa atachelewa.