less

adj 1 (for what is measured by size, degree, duration, number etc) -dogo zaidi, -dogo there is ~ money these days siku hizi fedha ni ndogo no ~ a person than the President came Rais ndiye aliyefika hasa adv kidogo (zaidi) he drinks ~ these days amepunguza kunywa. any the ~ bado ... ingawa I don't think any the ~ of her for failing her exam bado ninamwamini ingawa ameshindwa mtihani wake. even/still ~ sembuse/seuze I don't believe he stole the money still ~ the car siamini kuwa aliiba pesa sembuse gari. no ~ than si chini ya she bought no ~ than 6 pairs of khangas alinunua siyo chini ya jozi sita za khanga. none the ~ hata hivyo, walakini I know he's cunning none the ~ he's very charming najua ni mjanja hata hivyo ni mchangamfu n kidogo the ~ the better kikiwa kidogo ni bora zaidi in ~ than an hour -siozidi saa moja; prep kasoro, kosa, toa a month ~ two days mwezi kasoro siku mbili; 500/= ~ 50/= tax Shilingi 500/= kasoro Shilingi 50/= za kodi. lessen vt,vi punguza; punguka; fanya -dogo. lesser adj -dogo zaidi, -lio -dogo to a ~er degree kwa kiasi/kadiri ndogo zaidi.