leper

n mkoma, (fig) mtu anayeepukwa na wengi kwa ajili ya ufidhuli wake.