leisure

n 1 wasaa/nafasi/wakati (wa mapumziko). at ~ bila kazi at your ~ kwa nafasi yako. 2 (attrib) wakati wa mapumziko ~ time/hours muda/saa za mapumziko. leisurely adv taratibu, polepole work ~ly fanya kazi polepole. leisured adj -enye wasaa/nafasi the ~d classes matabaka tajiri.