legitimate

adj 1 -halali, -a ndoa ~ son/daughter mtoto wa ndoa/halali. 2 -a maana ~ purpose kusudi la maana. 3 halisi the ~ theatre tamthilia halisi. 4 halali. legitimately adv. legitimacy n. legitimatize vt halalisha.