leghorn

n 1 kuku wa Mediterania. 2 kofia ya majani makavu.