legacy

n 1 urithi; hiba leave a ~ to rithisha, achia urithi; (for religious purposes) wakifia. 2 (fig) kitu kinachorithishwa na mababu au waliotangulia, urithi.